Socialister med klassisk inflationsspiral

Venezuela ”diktaturregering” höjer minimilönerna med 30 procent, eftersom vänsterregeringen misslyckats med att stoppa inflationen. Lösningen blir alltså att göra den ännu värre. På årsbasis 60 procents inflationstakt i mars betyder att 30 procent inte alls räcker om det håller i sig. Tvärtom innebär det i så fall på årsbasis en 30 procents sänkning i reala termer. Räkna med fler löneförhöjningar.

Å ena sidan klart att de vill lugna folk med högre löner så det inte behöver svälta, men inflationsspiralen blir alltid värre av stora lönehöjningar som inte motsvaras av produktivitetsökningar.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.