Verkligen så bra med invandring?

Dick Harrison försvarar invandringen, men jag förstår inte allt:

”Den som pekar på att flyktinginvandringen under det senaste halvseklet endast har resulterat i ekonomiska problem bortser från de kulturpersoner med flyktingbakgrund som i dag berikar landet med sin verksamhet, de nya maträtter som vi på kort tid har lärt oss älska och den kreativa korsbefruktning med kulturer från hela jorden som vi just nu är mitt uppe i.”

Vilka kulturpersoner? Vilka maträtter? Vilken korsbefruktning?

”Ju fler invandrare, desto starkare stat. Paradexemplet är USA. Det finns inte ett enda historiskt exempel på att invandring på sikt har varit negativ för mottagarlandet.”

Är historiker Harrison historielös? 90 procent av befolkningen i USA (native americans, indianer) dog när (eller efter att?) invandringen var som störst och koloniseringen som värst på 1800-talet. För indianerna var det väl inte helt positivt ens på lång sikt? Slavarna som fraktades från Afrika till USA fick det ju inte helt bra direkt heller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *