Det är svårt med statistik och prognoser

Vad som är lämplig mängd invandrare är en av landets svåraste frågor. Nationalekonomen Tino Sanandaji är i vart fall inte politiskt korrekt och ängslig.

– Medierna försöker kringgå akademin. Professor Assar Lindbeck, som anser att den invandring vi har är oförenlig med välfärdsstaten, citeras sällan. Jan Ekberg, som skrev om det här 2009 i finansdepartementets expertserie, hörs inte heller. Ändå är det de säger inte ifrågasatt bland nationalekonomer. Detta är fortfarande forskningsläget, så ser det ut.

 

I vänsterekonomerna Sandro Scoccos och Lars Fredrik Anderssons rapport 900 miljarder skäl att uppskatta invandring (Arena) hävdas att statskassan får mycket stora tillskott genom invandring. Tino Sanandaji menar att rapporten bygger på osannolika antaganden om flyktinginvandrarnas framtida arbetsinkomster och skattekraft.

Eller som PK-eliten skulle uttrycka saken:
– Alla som inte gillar fri invandring är raaaaasssiiiiiister!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *