Pajas Pandeya får foten

De angivna överträdelserna har varit allvarliga. De ger ett systematiskt intryck av bristande ansvarstagande och av en närmast lättvindig och aningslös inställning till bl a informationsreglerna. Mot bakgrund av detta, och då kommittén ifrågasätter bolagets förmåga att informera på ett korrekt sätt, finner disciplinkommittén vid en samlad bedömning att bolaget bör uteslutas från handeln.

Underbar sågning av Aktietorget, som kastar ut Global Gaming Factory.

Svd: Enligt Hans Pandeya kommer Aktietorget att anmälas till Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen.

Vilken pajas!

Lycka till med dem anmälningarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *