Spela med livet eller lev för spelet

Spel har alltid varit en del av människors liv. Olika former av spel är ett sätt för människor att koppla av. Vi skapar olika former av miljöer som det spelas inom och för dessa spel har vi olika regler. Inom dessa konstgjorda miljöer med fasta regler så leker, spelar och tävlar vi. Tack vare de mycket strikta reglerna för lekarna och spelen vet vi exakt vad som gäller och det är många gånger något som får oss att slappna av. För trots alla lagar och regler som gäller i den riktiga världen så är det inte alltid så att dessa regler är konsekventa, och reglerna ändras också frekvent. Detta leder till en känsla av osäkerhet hos oss och denna osäkerhet leder i sin tur till att vi blir stressade.

Image source: www.pexels.com

Förutom avkopplingen finns det många andra fördelar med att leka och spela. Man brukar säga att barns lek är ett sätt för dem att lära sig saker. Men är det inte samma sak för vuxna? Det som vi kallar för övningar i företag, myndigheter, militären med mera är i många avseenden en form av lek som vi lär oss av, som hjälper oss att förbereda oss på olika framtida händelser.

Vi kan därför konstatera att lek och spel både kan hjälpa oss att koppla av och att lära oss saker som kan vara mycket nyttiga för livet.

Lev för spelet

Sedan finns det förstås också människor som mer eller mindre lever för sitt spelande, eller sin lek om man så vill. Man kan tycka det låter konstigt men tänk på alla idrottsmän till exempel, för många av dem är sporten en central del av livet och för vissa till och med en heltidssysselsättning. Samma sak kan gälla för jägare, fiskare, bilentusiaster med flera grupper av människor.

Faktum är att många av dessa sporter och lekar omsätter många miljarder kronor och utövarna tar sina aktiviteter på gravaste allvar. I någon mån har de som utövar dessa sporter och lekar övergett konceptet om avkoppling och istället gjort leken till ett arbete som kan vara nog så stressande. Detsamma gäller i viss mån många amatöridrottare, deras lek har blivit fått ett allvar över sig som gör att själva grundidén om att lära, leka och koppla av många gånger försvunnit.

Det är inte sällan man hör professionella idrottare säga att de aldrig mått så bra som åren just efter att de avslutat sin elitkarriär. Då är de ofta fortfarande i toppform men slipper de prestationskrav som de haft på sig under den tiden de tävlat på elitnivå. De kan nu leka utan krav igen och det är något de ofta uppskattar väldigt mycket.  

Spela på sport

En annan del av spel- och lekfenomenet som alltid funnits men vuxit till en global och alltid öppen verksamhet det senaste årtiondet är spel på sport. Spel på sport har ägt rum under tusentals år under olika former, och modellerna och organiserandet av spelandet har utvecklats och internationaliserats allt mer. Det som skett under de senaste årtiondena är att spelandet på sport exploderat samtidigt som internet gjort det möjligt att spela på sporter och matcher från alla världens hörn, och detta under alla dygnets timmar. Denna fenomenala utveckling är något alldeles unikt inom det som vi i denna artikel kallar för ”lek och spel”.

Nu kan man till exempel spela på australiensisk rugby, engelsk fotboll eller futsal när som helst och man kan få nhl tips, statistik om boxning eller stamtavlor på tävlingshästar rätt in i datorn med bara en knapptryckning. Det handlar alltså om en total revolution inom spelande på sport. Det ska här också framhållas att de allra flesta spelare spelar på sport som en form av avkoppling, även om de lär sig mycket om de sporter som de spelar på så är det inte lärandet i sig som är det intressanta. Det är spelandet som står i centrum.

Spel ett bra sätt att lära för framtiden

Om man tittar på den lite mer seriösa delen av spelande och lek så är de övningar som regelbundet genomförs inom olika företag och organisationer mycket värdefulla som referenser. De mest kända exemplen går att hämta från försvaret. Försvarsmakten har egentligen huvudsakligen ägnat sig åt övningar i flera hundra år eftersom Sverige inte deltagit i några krig. Övningarna som försvarsmakten ägnat sig åt kan i många avseenden jämföras med lekar och spel. Man skapar regler för övningen, man skapar en fiktiv miljö, man använder så kallade stridsdomare och man har tydliga mål att uppfylla för att vinna.

Men avsikten med dessa övningar är inte avkoppling. Istället är det förberedelser, eller just övningar, för situationer som man tror sig skulle kunna bli verkliga i en framtida krigssituation. Genom att ha övat scenarior så har man till viss del förberett sig för vad man kan komma behöva göra för att klara av kriget eller krisen. En del av detta är också att övningen kan ge inspiration till andra scenarior och det är något som då kan göra planeringsarbetet mer relevant. Att planera för något är många gånger en mycket viktig del av leken, spelet, övningen eftersom man när man planerar tänker igenom den framtida, eventuella, händelsen i detalj och då för möjlighet att förstå hur denna faktiskt skulle kunna te sig.

Sammanfattning – Spela för livet

I vår genomgång om spel och lek så hittar vi många situationer för både lek och spel och lika många anledningar till varför människor ägnar sig åt lek och spel.

De ledande faktorerna för lek och spel är avkoppling och lärande. Leken skapar en konstlad miljö som känns mer hanterbar än verkligheten och det går oss att koppla av. Beroende på syftet med spelet eller leken så kan vi också lära oss om saker som vi kan ha nytta av i verkliga livet, vi lär oss dessa saker i en säker miljö.

Men det finns också en monetär sida av spel och lek. Många av utövarna blir rika på sin sport och många som spelar på sport blir det också.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *