Högern införde rösträtten i Sverige

I politiska sammanhang är det ofta komplicerat. I Sverige var det högermannen Arvid Lindmann som var statsminister när landet införde den ”professionella parlamentariska demokratin”. Det var han som fick riksdagen att acceptera ett proportionellt röstsystem. Ledande liberaler drev på.

Lyssna på journalisten och historikern Johan Romin i Faktapodden:

Därmed är det inte (enbart) vänsterns Hjalmar Branting som låg bakom rösträtten, vilket vänstern i allmänhet och socialdemokraterna i synnerhet brukar hävda.

När det gäller politiska förslag mot fattigdom, arbetarklassens rättigheter och kvinnlig rösträtt är det också mer komplicerat än vad exempelvis vissa vänsterfolk brukar hävda. Alla partier stödde en röst per person oavsett genus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *