Intressant läsning om IPCC:s bluff

Att IPCC bluffar och överdriver är känt för de flesta av oss som är skeptiska till masshysterier. Lars Bern skriver intressant på Newsmill om hur FN:s miljölobbyister har manipulerat data:

”Bl.a. har forskaren Steve McIntyre nyligen avslöjat att de ytterst begränsade proxydata, som ligger till grund för en stor del av de forskningsrapporter som IPCC stödjer sig på, är handplockade för att visa på en temperaturstegring. Det tog McIntyre tre år av manövrerande att tvinga IPCC:s forskare att motvilligt lämna ut sina data. Han har därefter konstaterat att om alla tillgängliga data (som IPCC kände till) hade tagits in i beräkningarna, då hade man inte kunnat visa på någon signifikant ökning av temperaturen under 1900-talet. Korrekta data visar även att den lilla ökning som ägt rum på intet sätt varit unik under de senaste 2000 åren.

(…)

Obstruktionen från IPCC:s forskare när det gäller att hålla grunddata tillgängliga för verifiering är ett mycket allvarligt brott mot god vetenskaplig sed. Det väcker onekligen förstärkta misstankar om att här förekommer kvalificerad manipulation av vetenskapen. Ett bevis för detta är ett mejl från IPCC-forskaren Deming till kollegor, där han uppmanade dem att ”Vi måste bli av med den medeltida värmeperioden.” Detta för att den senaste tidens måttliga uppvärmning skulle framstå som unik och alarmerande.

Även en av IPCC:s ledande forskningsenheter CRU, som sitter på den viktigaste globala databasen över temperaturmätningar från de senaste 40 åren, vägrar att lämna ut sina data för granskning av oberoende forskare. Den databasen är det viktigaste vetenskapliga underlaget för hela klimatalarmismen. Det bildar grundvalen för kraven på långtgående åtgärder vid Köpenhamnsmötet i december. CRU:s chef har deklarerat att originalmätningarna inte finns kvar p.g.a. ”lagringsproblem”. Världens idag viktigaste vetenskapliga grunddata har alltså kommit bort! Kommentarer är överflödiga.”

Frågan är nu bara när IPCC inte längre tas helt på allvar. Men det lär nog dröja en längre tid eftersom så många personer med makt har investerat så mycket prestige i att ”rädda miljön”.

Tills bubblan spricker kommer därför IPCC överdrivna varningar om jordens undergång vara lika vanliga som larvet kring Mayaindianernas kalender som slutar 2012. Världen går inte under den gången heller.

Det hemska är att även en i grunden välmenande organisation som papperstigern FN drar sig själva i smutsen gång efter annan. Är det inte mut- och korruptionsskandaler som olja-mat-programmet till Irak är det manipulerade av miljödata och skräckpropaganda.

Och världen behöver ett fungerande obyråkratiskt FN. Undrar om vi någonsin kommer att få det igen?

Vi har det definitivt inte nu. Ta t.ex. gången när FN-chefen skämde ut sig om nordpolens isar. Precis som alla miljoner kvadratkilometer av numera växande ismassa skulle kunna försvinna snart. 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.