Skandal att IPCC saknar all klimatdata

”I detta sammanhang är det värt att notera att Wibjörn länge blåst i visselpipan utan att någon lyssnat. Som jag tidigare nämnde igår (värt att hamra in!) går han sedan ett antal år går igenom långa temperaturserier vid de mätstationer där sådana finns. Dessa visar tydligt att 1930-talet var väl så varmt som idag. Detta framkommer vid genomgång av mätserier från Arktis, Nordamerika, de nordiska länderna, Atlanten, Afrika och Sydamerika.

Detta ska ställas mot det som kanske är den verkliga skandalen vid Hadley Center. Dr. Phil Jones, som nu tvingats avgå, har hårdnackat vägrat att göra grunddata för Hadleys långa temperaturserier tillgängliga för granskning. När han genom ett domstolsutslag nyligen tycktes tvingad att lämna ut data kom beskedet: Databanden kom bort under en flytt. Data finns inte!

Underlaget för 1900-talets temperaturkurva som ligger bakom IPCC:s slutsatser och hela klimatpolitiken är med andra ord obefintligt. Sanningen är att det inte bara är utomlands som klimatforskningen är snedvriden och vilseleder politiker.”

Att FN:s egen klimatpanel IPCC kan slarva, eller avsiktligt kasta bort för att dölja manipulationen av klimatutvecklingen, är skandal.

Det finns ingen rationell anledning att tro på IPCC igen efter detta. Läs mer om Climategate hos Stockholmsinitiativet (som citerades ovan).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *