Annorlunda brev

Från avsändaren Hugh med epost bfpzy@doctorsteve.com får jag följande mejl  undertecknat David Ventre. När jag öppnade mejlet visades innehållet i form av bilden nedan på nåt vänster:

Men det var inte tal om att bilden var bifogad, för den enda fil som var bifogad var en zip-fil som hette resume_35899.

Jag gissar att sannolikheten för att den filen innehåller virus är långt över 99 procent…

I slutet av mejlet, efter bilden, fanns texten:
”N Korea postpones talks with US”
och när jag markerade den texten dök resten av texten upp:
”Octopus oracle Paul to retire Israel made ’senior level’ mistakes in navy raid: army probe Attorney denies Stamos had fling with 17-year-old”

Den sistnämnde rappakaljan var skriven med vit text mot vit bakgrund, och syntes bara när den var markerad.

Snacka om konstigt mejl.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *