Vik hädan kemofober och miljögalningar!

”Vägverket sprider falska uppgifter om att tusentals svenskar riskerar att dö av partiklar från dubbdäck i stadsluften. Konsumentverket brännmärker mängder av livsmedelsämnen trots att de efter grundlig expertgranskning godkänts inom hela EU. På det lokala planet är friheten stor att genomföra meningslösa stolligheter som att lägga ned kraftledningar i bergtunnel med hänvisning till strålningsrisk. Myndigheterna kan helt enkelt inte skilja mellan reella och marginella miljöhot. Denna miljöextremism beror framför allt på våra illa informerade folkvalda som bland annat ställer sig bakom det groteska och helt orealistiska konceptet ”en giftfri miljö”. Många svenska miljörestriktioner har liten eller ingen positiv inverkan på vare sig människans hälsa eller miljön.”

Citatet ovan är en liten sammanfattning av DN Opinion där Robert Nilsson, professor i toxikologi vid Stockholms universitet och mångårig expert för olika FN-organ, skrivit något mycket läsvärt.

Miljöskräck kan man leva utan. Tyvärr blir det allt svårare att veta vad som är överdriven noja här i trygghetsnarkomanernas land, och vad som verkligen är ett riktigt miljöproblem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.