Diktaturens smarta(?) lögn

Det är inte så dumt tänkt av diktaturen Venezuela att ljuga världen rakt upp i ansiktet och hävda att de har mest olja i världen. Oljeminister Ramirez citeras av TT:

”Vid början av 2010 hade vi konstaterat 217 miljarder fat olja och i början av detta år kan vi intyga att det är 297 miljarder”, sade Ramirez på onsdagen.

I OPEC fungerar det så här när ett land vill sälja mer olja:

  1. Ditt land får inte producera och sälja mera olja, eftersom din kvot och oljekartellens gräns är nådd. Syftet med OPEC är ju att begränsa oljeutbudet så pass att oljepriset inte rasar, utan hålls på hög nivå.
  2. Se till så ditt land inte har några oberoende uppskattningar och beräkningar av oljereserverna. Gör istället som de andra medlemmarna och håll det hela lite mera hemligt.
  3. Hävda att era oljereserver ökat väsentligt.
  4. Nu får ditt land sälja mycket mera olja, eftersom mängden olja du får sälja för OPEC styrs av storleken på reserverna.

Det går också att strunta i OPEC:s regler, men Venezuelas taktik verkar vara att ljuga för att kunna öka oljeinkomsterna innanför OPEC:s regler.

Ganska väntat att Venezuela tar till oljevapnet för att rädda den kraschande ekonomin.

När det går upp för världen att troligen de flesta OPEC-länder överdrivit sina reserver lär oljepriset rusa.

Det är kanske inte många som tror på Venezuela efter Hugo Chavez alla lögner de senaste åren. Men många verkar ju tro på Saudi Arabiens påhittade och oföränderliga reserv på 260 miljarder fat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *