Första året till ända

Under det senaste året har jag som som suppleant varit sekreterare och även lite ekonom i styrelsen i min bostadsrättsförening. Första halvåret fick vi som sagt mycket gjort, och på helåret 2010/2011 blev det en lång lista:

 • Upphandling och beslut om byte av ekonomisk förvaltare.
 • Bytt teknisk förvaltare då Bromma Fastighetsförvaltning var alldeles för dyra och dåliga. Dessutom har Bromma Fastighetsförvaltning under våren gått i konkurs.
 • Börjat hyra ut lediga P-platser till icke-medlemmar för att öka föreningens intäkter. Föreningens uthyrningsverksamhet är momsregistrerad.
 • Ny underhållsplan och lägre årlig avsättning till underhållsfonden.
 • Ekonomisk uppgörelse för att kompensera tidigare års styrelsers vanskötsel och bråk med grannar i onödan…
 • Ny skrift för trivseln i föreningen, samtidigt som de gamla byråkratiska trivselreglerna skrotats.
 • Ny sajt.
 • Ny mera realistisk avskrivningsplan för byggnaden.
 • Inköp av murgrill till trädgården.
 • Förrådsbristen på vinden i ena trappuppgången löst genom att ett tomt förråd satts i användning.
 • Flytt av styrelserummet till ett varmare och säkrare ställe (elcentralen).
 • Det gamla styrelserummet hyrs nu ut vilket drar in pengar till föreningen.
 • Övergivna cyklar bortkörda.
 • Utnyttjat överlikviditeten till att amortera på lånen och därmed sänka räntekostnaderna.
 • Förbättrat ordningen i soprummet.

Under det kommande året blev jag trots vissa grannars missnöje invald som ledamot i styrelsen, och sitter nu som (intern) kassör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *