Joel Greenblatts Magiska Formel

Amerikanen Joel Greenblatt visar i boken ”En liten bok som slår aktiemarknaden” att han hittat en formel som på lång sikt, alltså flera år, slår börsindex.

Den magiska formeln går ut på en kombination av två nyckeltal:
1 Rörelsevinsten delat på summan av (rörelsekapitalet plus anläggningstillgångar)
2 Rörelsevinsten delat på företagsvärdet

Företagsvärdet är alltså börsvärdet plus/minus nettokassan eller i förekommande fall räntebärande skulder. Sedan ska man välja de aktier/bolag som står sig bäst enligt de två nyckeltalen kombinerade.

En genväg för att räkna själv är att av de bolag som har högst avkastning på tillgångarna välj de som handlas till lägst p/e-tal. Alltså av bolagen med högt ROA (Return on Asset) välja de med lägst vinstmultipel.

”En liten bok som slår aktiemarknaden” är läsvärd, även om det är en del omtugg. Repetition är visserligen bra, och boken tar det hela från grunden så den lämpar sig för nybörjare. Men det som behövs är en tjänst som rankar de svenska bolagen, alternativt en indexfond så slipper man göra alla aktiebyten själv.

Av de 20-30 aktier man ska äga ska varje innehav bara behållas i ett år, det är med andra ord formeln som ska användas långsiktigt, aktierna ska inte nödvändigtvis behållas lika länge beroende på formelns rankning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *