Svenskt rekord i courtage för en fond

Finansinspektionen har återkallat Skandinavisk Fondkommission AB:s tillstånd att driva värdepappersrörelse. Detta efter en enorm vanskötsel, som borde vara kriminell.

Extrema 30 procent av den mikroskopiskt lilla fonden Norsemen Fund försvann till fondförvaltaren Skandinavisk Fondkommission via courtage!

Det skedde bland annat genom att hela fonden omsattes under två dagar. Svensk rekord även i omsättningshastighet således.

Då hjälper det föga att fonden (som sköttes inom ramen för diskretionär förvaltning) inte hade något förvaltningsavgift.

Citat från FI:

”Kontoutdrag visar till exempel att fonden har omsatts fyra gånger under två handelsdagar. Bolaget har bekräftat att Norsemen Fund under perioden 30 september 2010 till 30 september 2011 inbringat ett courtage på 4 069 388 kronor. Fondens kapital uppgick enligt depåutdrag per den 30 september 2011 till 5 743 047 kronor och har under fondens existens som högst varit cirka 13 miljoner kronor. Beräknat utifrån det högsta fondkapitalet har mer än 30 procent av fondens kapitalförbrukats i courtage under ett år. Från depåutdrag framgår att värdenedgången i Norsemen Fund till stor del utgörs av uttag av courtage.

Sammanfattning avseende förvaltningen av Norsemen
Finansinspektionen konstaterar alltså att SFK vid upprepade tillfällen har överskridit sin placeringsinstruktion för den diskretionära förvaltningen. Bolaget har därmed utsatt sina kunder för betydande risker utan att kunna visa något godtagbart skäl för detta. Transaktionsfrekvensen vid handeln med OMX-terminer har också varit onormalt hög. Finansinspektionen kan inte se något annat syfte än att detta gett courtageintäkter till SFK.”

Att ”stjäla” så mycket pengar i courtage borde vem som helst kunna räkna ut inte funkar i längden.

30 procent är till och med högre än de 19 procent Avanza tog av mig för en aktieaffär en gång.

SFK ägs av bland annat Fundior, så du som tänkt investera i det bolaget eller via deras sparkonton ska kanske tänka om…

”Vid flera tillfällen under perioden har fonden haft en riskexponering som varit många gånger större än fondens kapital, vilket dels har inneburit ett brott mot placeringsinstruktionen, dels har utsatt investerarna för stora risker.”

Ett gott råd: Undvik höga risker, för det får man betala för i längden. Återigen har den gamla sanningen bevisats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *