Vad tjänar små fondbolag?

Det sker sammanslagningar i fondbranschen, eftersom kraven ökar i den nya så kallade klickekonomin(?!). Krävs tydligen 600 miljoner kr i förvaltat kapital för att nå nollresultat:

”För 10 år sedan kunde du driva en svensk aktiefond och gå plus minus noll resultatmässigt med ett fondvärde på runt 100 miljoner kronor. I dag krävs det runt 600 miljoner kronor, säger Ola Gilstring.”

Scientia Fonder gör denna uppdelning när det gäller storlek och vinstmöjligheter för fondbolag:

Låt oss dela upp fondbolagen i fem godtyckliga grupper baserat på sin storlek mätt som förvaltat kapital.

  • Grupp 1: Förvaltar ett kapital understigande omkring 500 miljoner. Här går alla intäkter, dvs. fondavgifter, oavkortat till att bekosta verksamheten.
  • Grupp 2: Förvaltar ett kapital på 0,5-1 miljard. Här kan bolaget möjligen göra en blygsam vinst under förutsättning att man tar ut en rörlig avgift när förvaltningens utfall är bra.
  • Grupp 3: Förvaltar 1-5 miljarder. Här bör bolaget göra vinst om man inte har delat med sig för mycket av sina intäkter, alternativt har en för hög kostnadsmassa.
  • Grupp 4: Förvaltar 5-40 miljarder. Här gör bolagets ägare en hälsosam vinst oavsett prestation. Vinsten är naturligtvis betydligt bättre om man tar ut en rörlig ersättning när fondens avkastning är bättre än jämförelseindex, under förutsättning att förvaltaren lyckas åstadkomma det. Dock tävlar bolaget nu om större potter från institutionella kunder vilket innebär att de måste ge höga rabatter för att lyckas bärga kontrakten.
  • Grupp 5: Förvaltar över 40 miljarder. Här tjänar ägarna stora belopp på verksamheten. Av den avgift som dessa fondbolag tar ut går en liten del till att täcka de fasta kostnaderna i verksamheten. Till denna grupp hör ett fåtal fristående förvaltare men främst storbankerna.

Slutsats: Vill du tjäna pengar ska du inte starta en aktivt förvaltad fond idag, det är för svårt att bli tillräckligt stor. Det är bättre att ta hand om sina egna pengar, och då helst via aktier och ETF:er istället för dyra aktiefonder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *