Läsvärt inlägg om plastikkirurgi på spädbarn

Det är sorgligt att det ska behöva påpekas och krävas självklarheter, även när det gäller det där med att skära i småbarn med vassa föremål. Men i en värld präglad av kulturell och religiös galenskap behövs det.

”Vi anser att omskärelse av pojkar utan barnets samtycke är i strid med artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som ger barn rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem. Vi anser också att det strider mot artikel 24(3) som innebär att barn ska skyddas mot traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. Omskärelse utan samtycke innebär, enligt vår mening, en kränkning av barnets rätt till respekt för sin fysiska integritet.”

Obegripligt att somliga sjuka människor vill göra plastikkirurgi på spädbarn.

1 tanke kring ”Läsvärt inlägg om plastikkirurgi på spädbarn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *