Jämställdhetsbrist i Efesierbrevet

Underordna er varandra i vördnad för Kristus. 22Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. 23Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud – han som också är frälsare för denna sin kropp. 24Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män.

Dem kristnas gud är ojämställd enligt Efesierbrevet 5:22-24. Att foga sig efter en man som efter en gud låter som ett mycket osmakligt och osunt förhållande. Hur kan kristna i allmänhet och kvinnor i synnerhet stå ut med bibeln? Gör om, gör rätt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *