Etikettarkiv: IPCC

Kraven på att vara klimatexpert smälter

Nu heter hon Melena Ernman och inte Marlena, men klimatexpert eller ens det minsta intressant i sammanhanget är hon inte. Hon har åsikter om klimatet nu när hon lanserar sin bok i ämnen, men det är ju för hennes dotters skull. Expressen har låtit kraven på att få uttala sig i tidningen smälta ner mot noll. Jag är glad jag i regel inte läser kvällsblaskor.

Nej, det är inte mitt fel… nödvändigtvis

ipccmittfel2
DI.SE, hur stor överraskning är det att FN:s klimatlobbyister hävdar att det är människan som ligger bakom allt vad lite varmare klimat heter? Det är ju bara därför de existerar. IPCC finns för att bevisa sådana saker. Skulle de säga något annat skulle de inte göra sitt jobb.

Bara så vi vet vilka som ligger bakom propagandan och hur den ska tolkas.

I klimatdebatten intet nytt

Jag har inte brytt mig om klimatdebatten på ett tag, eftersom det inte behövts. Hittar plötsligt den här godingen från DN i december, vilket betyder att allt är sig likt:

”Riktigt besynnerligt blev det när den ledande forskaren på sagda institut i Potsdam, oceanografen Stefan Rahmstorf, på en presskonferens i Doha avfärdade frågan om uppvärmningen ändå inte i alla fall tycks ha tagit en paus och förklarade att nej då, med alla faktorer invägda följer den fortfarande de tidigare prognoserna som pekar på en ökning om 0,16 grader per decennium. Den som kan multiplikation inser snabbt att 0,16 grader per decennium inte blir fyra grader till 2060, eller ens på ett sekel. Om Rahmstorf fick några följdfrågor på detta har åtminstone inte jag sett röken av dem i rapporteringen.

I slutet av nästa år kommer den första stora sammanställningen sedan 2007 från FN:sklimatpanel IPCC. Redan nu har ett utkast läckt ut i bloggosfären. Om tonläget är högt? Tja, är snön vit? På några timmar under torsdagen och fredagen kunde man A) läsa att den nya rapporten medger att solens aktivitet har större betydelse än man trott och B) läsa att det gör den inte alls utan befäster snarare ännu tydligare att mänsklig aktivitet är den enda rimliga förklaringen till den uppvärmning som skett. Allt efter behov, så att säga.”

Det blir mycket varmare snabbare än man tidigare trott, men ändå inte. Uppvärmingen har stannat upp, men ändå inte. Solens aktivitet har större betydelse än man tidigare trott, men ändå inte.

2013 lär säkert hålla på i samma stil.
🙂
Gäsp.

Läsvärt om miljövänstern

Lars Bern skriver avslöjande om miljörörelsen och deras vänstervridning:

”Vänsterelitens chefsideolog förre amerikanske vicepresidenten Al Gore dränker oss i propaganda som nästan bara består av falska uppgifter. Han har t.o.m. fällts för sina falska påståenden i domstol. Gore pumpas upp av den övriga vänstereliten genom fredspris och andra officiella utmärkelser. Gore har i likhet med sina övriga trosbröder aldrig vågat försvara sina ståndpunkter i en öppen offentlig debatt. Istället fortsätter han bluffa och stigmatisera seriösa sanningssökande forskare med tillmälen som klimatförnekare, flatteaters mm.

En annan av miljövänsterns chefsideologer, ordförande för FN:s miljökonferens i Rio 1992 och IPCC:s upphovsman Maurice Strong hjälper oss att förstå den världsbild som ligger bakom politiken: Är inte det enda hoppet för planeten att den industriella civilisationen kollapsar? Är det inte vårt ansvar att se till att det sker? Politiken kan inte uttryckas tydligare. Strong har på gamla dagar flytt(at) till Kina sedan det framkommit att han tagit emot mångmiljonbelopp i mutor av Saddam Hussein i samband med FN:s mat för olja program. Av allt att döma riskerar han inte att ställas till ansvar för detta brott i Kina.”

Nu är ju som Snowroller påpekar inte miljörörelsen nödvändigtvis helt förankrad i enbart vänsterns virriga korridorer. Miljörörelsen är precis som jämställdhet något som kan bedrivas på olika sätt och i olika politiska färger.

Man kan göra samhället miljövänligare utan politisk inblandning. Det är bara ännu en vänstermyt att politikerna måste ingripa för att rädda världen.

Och det är inte så konstigt att just vänsterpolitiker gillar just statlig påtvingad miljöpolitik allra mest:

  1. Socialism och kommunism betyder stor och stark offentlig sektor.
  2. Det betyder i sin tur centralisering och ökad makt för politiker.
  3. Centraliseringen underlättar för politikerna att roffa åt sig äran för att rädda världen via miljöåtgärder, istället för att låta företag och vanligt folk sköta det i mån av behov på mer frivillig basis.

En fara med att gå runt marknadskrafterna visar inte minst FN:s katastrofala olja för mat-program med Irak. Miljardbelopp korrumperades bort. Stora summor försvinner än idag från alla präktiga välmenande välfärdsprojekt världen över, från Haiti till Afghanistan.

Politisk styrning och centralisering är ibland verkningslös på gränsen till skadlig.

Bättre låta vanligt folk sköta saken via marknadsekonomi, decentralisering och frivillighet.

IPCC får kritik av sin egen utredning

FN:s organ för klimatlobbyism får nu kritik av sin egen(?) inte särskilt oberoende utredning. Citat från TT:

”FN:s klimatpanel IPCC måste ”reformeras i grunden” för att förhindra pinsamma fel såsom de som hittats i panelens inflytelserika rapport från 2007, konstaterade en oberoende granskning som blev offentlig i dag.”

”Allti nö”, sa han som såg Åmal.

”Granskningsrapporten, beställd av FN, konstaterar dock att IPCC i huvudsak varit framgångsrik, trots avslöjandena om felaktigheter i rapporten.

Rapporten vill se en ny exekutivkommitté i stället för det system som finns i dag, där forskare i huvudsak arbetar deltid med panelens ledning. Hårdare regler för vilka källor som kan accepteras krävs också.

Rapporten manar till skärpt kontroll av eventuella intressekonflikter hos styrelsemedlemmar, en kritik som mött dagens ordförande Rajendra Pachauri, och efterlyser också kortare mandatperioder för panelens framtida ordföranden.”

Dagens misstag – 315 år fel

Till och med SVT har upptäckt FN:s miljölobby IPCC:s stora blunder. Att räkna fel på 315 år när det gäller glaciärsmältningen ter sig inte som någon överraskning efter Climategate.

Eller som svt-text skriver:

”En smärre skandal skakar just nu FN:s klimatpanel IPCC. I panelens rapport för 2007 lämnades helt felaktiga uppgifter om hur Himalayas glaciärer smälter.”

(…)

”Källan till påståendet om det ödesdigra året 2035 visade sig vara en vetenskaplig rapport från 1996 där en glaciärforskare gör en mycket grov beräkning av Himalayaisens framtid, rapporterar tyska Der Spiegel. Han gissade då på att runt fyra femte- delar skulle vara borta – år 2350. FN:s klimatlarm tycks alltså ha byggts på en felräkning på 315 år, och var dessutom baserad på en grov gissning av en forskare. IPCC:s vice ordförande Jean-Pascal van Ypersele erkänner nu att man har gjort fel och säger till BBC News att siffran ska ses över.”

Det är bra om man tar det kallt och håller huvudet kallt, för annars kanske man skämmer ut sig om IPCC:s tågförare Rajendra Pachauri.

Jag, en förnekare

Jag förnekar att jag inte är en förnekare.
Jag förnekar konspirationsteorier, men tror på grupptryck och masshysteri.
Jag förnekar att jorden är platt.
Jag förnekar att solen är stor som en ost.
Jag förnekar att jorden bara funnits i 10000 år.
Jag förnekar att det är enbart människan som påverkar klimatet.
Jag förnekar att Liverpools FC är Evertons storebror.
Jag förnekar att jungfru Maria var oskuld när hon födde Jesus.
Jag förnekar att Jesus dog som oskuld, vilket kristna hävdar.
Jag förnekar att Gud är en skäggig man som bestämmer allt.
Jag förnekar att jag är en dålig människa som förtjänar att vara ensam.
Jag förnekar att är kommunismen och socialismen är rättvis.
Jag förnekar att fredsdemonstranter alltid är fredliga.
Jag förnekar att PETA är djurvänner.
Jag förnekar att Miljöpartiet behövs.
Jag förnekar att gud är mäktig, rättvis och klok.
Jag förnekar att jazz, opera och skvalpop är musik.
Jag förnekar att isbjörnarna håller på att utrotas.
Jag förnekar att det är en rättvis värld.
Jag förnekar att kvinnor är bra på att välja rätt man.
Jag förnekar talibanernas rätt att existera.
Jag förnekar att det som inte skadar någon kan vara syndigt.
Jag förnekar att nazister och kommunister kan tänka normalt.
Jag förnekar att kvällstidningar och skvallerpressen behövs.
Jag förnekar att reinkarnation och dess tillhörande karma existerar.
Jag förnekar att fredsprisen till Al Gore, IPCC/FN, Kofi Annan, samt amerikanska, israeliska och palestinska politiker var rättvisa.
Jag förnekar att moraltanternas rätt att bestämma över andra människor.
Jag förnekar att judeutrotningen skulle vara bluff.
Jag förnekar att det går att kommunicera med andar och spöken.
Jag förnekar att någon skulle ha blivit bortrövad av rymdvarelser.
Jag förnekar i regel övernaturligheter.
Jag förnekar att jag ljuger när jag talar sanning.
Jag förnekar att jag förnekar för mycket.

Skandal att IPCC saknar all klimatdata

”I detta sammanhang är det värt att notera att Wibjörn länge blåst i visselpipan utan att någon lyssnat. Som jag tidigare nämnde igår (värt att hamra in!) går han sedan ett antal år går igenom långa temperaturserier vid de mätstationer där sådana finns. Dessa visar tydligt att 1930-talet var väl så varmt som idag. Detta framkommer vid genomgång av mätserier från Arktis, Nordamerika, de nordiska länderna, Atlanten, Afrika och Sydamerika.

Detta ska ställas mot det som kanske är den verkliga skandalen vid Hadley Center. Dr. Phil Jones, som nu tvingats avgå, har hårdnackat vägrat att göra grunddata för Hadleys långa temperaturserier tillgängliga för granskning. När han genom ett domstolsutslag nyligen tycktes tvingad att lämna ut data kom beskedet: Databanden kom bort under en flytt. Data finns inte!

Underlaget för 1900-talets temperaturkurva som ligger bakom IPCC:s slutsatser och hela klimatpolitiken är med andra ord obefintligt. Sanningen är att det inte bara är utomlands som klimatforskningen är snedvriden och vilseleder politiker.”

Att FN:s egen klimatpanel IPCC kan slarva, eller avsiktligt kasta bort för att dölja manipulationen av klimatutvecklingen, är skandal.

Det finns ingen rationell anledning att tro på IPCC igen efter detta. Läs mer om Climategate hos Stockholmsinitiativet (som citerades ovan).