Etikettarkiv: styrelse

Första året till ända

Under det senaste året har jag som som suppleant varit sekreterare och även lite ekonom i styrelsen i min bostadsrättsförening. Första halvåret fick vi som sagt mycket gjort, och på helåret 2010/2011 blev det en lång lista:

 • Upphandling och beslut om byte av ekonomisk förvaltare.
 • Bytt teknisk förvaltare då Bromma Fastighetsförvaltning var alldeles för dyra och dåliga. Dessutom har Bromma Fastighetsförvaltning under våren gått i konkurs.
 • Börjat hyra ut lediga P-platser till icke-medlemmar för att öka föreningens intäkter. Föreningens uthyrningsverksamhet är momsregistrerad.
 • Ny underhållsplan och lägre årlig avsättning till underhållsfonden.
 • Ekonomisk uppgörelse för att kompensera tidigare års styrelsers vanskötsel och bråk med grannar i onödan…
 • Ny skrift för trivseln i föreningen, samtidigt som de gamla byråkratiska trivselreglerna skrotats.
 • Ny sajt.
 • Ny mera realistisk avskrivningsplan för byggnaden.
 • Inköp av murgrill till trädgården.
 • Förrådsbristen på vinden i ena trappuppgången löst genom att ett tomt förråd satts i användning.
 • Flytt av styrelserummet till ett varmare och säkrare ställe (elcentralen).
 • Det gamla styrelserummet hyrs nu ut vilket drar in pengar till föreningen.
 • Övergivna cyklar bortkörda.
 • Utnyttjat överlikviditeten till att amortera på lånen och därmed sänka räntekostnaderna.
 • Förbättrat ordningen i soprummet.

Under det kommande året blev jag trots vissa grannars missnöje invald som ledamot i styrelsen, och sitter nu som (intern) kassör.

Ett bra första halvår

Redan efter knappt ett halvår sedan tillträdandet har vi i styrelsen i bostadsrättsföreningen hunnit göra rätt mycket:

 • Ny skrift för trivseln i föreningen, samtidigt som de gamla byråkratiska trivselreglerna skrotats.
 • Ny sajt.
 • Ny mera realistisk avskrivningsplan för byggnaden.
 • Inköp av murgrill till trädgården.
 • Förrådsbristen på vinden i ena trappuppgången löst genom att ett tomt förråd satts i användning.
 • Flytt av styrelserummet till ett varmare och säkrare ställe (elcentralen).
 • Det gamla styrelserummet hyrs nu ut vilket drar in pengar till föreningen.
 • Övergivna cyklar bortkörda.
 • Utnyttjat överlikviditeten till att amortera på lånen och därmed sänka räntekostnaderna.
 • Förbättrat ordningen i soprummet.

Halva inne!

En lugn årsstämma har passerat i min lilla bostadsrättsförening.

Glädjande nog gick min motion om förändring av stadgarna igenom. Alla röstade för! Motionen, eller snarare stämmobeslutet, möjliggör inlämnande av motioner närmare stämman. Nu kommer det att gå ända fram till 31 mars, mot tidigare 31 januari. Årsstämmorna i föreningen har alltid varit i maj, och så mycket mer än drygt en månad borde inte en styrelse behöva för att hantera de få motioner som brukar komma.

Jag blev vald som en av två suppleanter till styrelsen. Eller som jag skämtsamt kallar det: Halva inne!
🙂

En liten intressant notis om det: Förslag om suppleanter från valberedningen saknades. Jag blev nominerad av Svenne H, medan den andra suppleanten nominerade sig själv och ”skyllde på” att Ingrid påtalat att hon vore lämplig (eller nåt sånt där). Jag tycker det känns bra att inte behöva föreslå mig själv till ett uppdrag…

Svenne H fick efter flera års kamp äntligen sin vilja igenom – medlemskap för bostadsrättsföreningen i SBC. Grattis, mannen!

Styrelsens yttrande i föreningstämmokallelsen

Jag noterar att styrelsen i min bostadsrättsförening i kallelsen till årsstämman bemöter min motion med kommentaren att ”Styrelsen lämnar åt stämman att besluta i frågan…”

Det är helt okej att styrelsen inte rekommenderar det ena eller det andra. Det gjorde Björnligan när dem hade folk i styrelsen. En styrelse ska inte skriva folk på näsan vad de ska rösta på i onödan.

För övrigt är det bara jag som motionerat till årsmötet. Blir nog en lugn tillställning, såvida inte fel personer försöker bli invalda till styrelsen.

Tidsoptimisternas styrelse

DI skriver att:

”AMF:s ordförande Göran Tunhammar är ordförande i ytterligare 21 organisationer och styrelseledamoten Wanja Lundby-Wedin har totalt 25 olika styrelseuppdrag, både i Sverige och utlandet.”

Folk från både höger och vänster i AMF:s styrelse har alltså egentligen inte tid att vara där.

En tumregel är att det tar i snitt ca en arbetsdag i veckan att sitta i ett börsbolags styrelse (om man ska hinna vara påläst och bidra med något). Nu vet inte jag vilka styrelser exakt som pamparna i AMF är med i (det är nog inte börsbolags), men ingen heltidsarbetande har tid med 20, ja inte ens 10, olika styrelseuppdrag.

Såvida det inte handlar om att mest sitta av tiden och få arvode förstås.

Och så länge det inte går ut över andra har jag inte så mycket emot det. Men AMF förvaltar 290 miljarder kr i form av främst folks pensioner och därmed framtid och då borde väl alla i styrelsen kunna sätta av ordentligt med tid? Men det hinner väl inte en heltidsarbetande LO-bas, som dessutom sitter i socialdemokraternas partistyrelse plus 24 andra uppdrag (även om dessa kanske inte är lika krävande).

Då räcker inte tiden till för att göra ett bra jobb. Tyvärr.

Avgå!

Inkompetenta LO?!

LO-basen Wanja Lundby Wedin hävdar att hon är grundlurad när det gäller de totala pensionsavtalsmiljonerna i AMF (som ägs av facket och arbetsgivarorganisationerna). Lundby Wedin sitter i styrelsen för AMF.

Hon erkänner därmed implicit att hon är inkompetent, alternativt dåligt påläst (i betydelsen att hon inte velat/orkat kolla de årliga pensionsavsättningarna för förre VD:n Christer Elmhagen i årsredovisningen och sedan bara addera årskostnaderna till 30 miljoner kr).

Intet nytt under solen i så fall.

Annars kanske det är så att hon precis som andra fackpampar inte har något emot att miljonerna rullar. LO-folk har ju i alla fall tidigare haft en del egna fallskärmar. Det är ju bara när andra får stora pengar som det socialdemokratiska LO ryter till.

Eller som nu när drevet går och LO är avslöjade med byxorna nere (bildligt menat, inte bokstavligt och tack gode gud för det). Då vaknar LO.

AMF Pension förvaltar 290 miljarder. Vore det inte lämpligt med lite kompetens i styrelsen då?

Gärna utan att det kostar så orimligt mycket.