Kändiscitat

"Sjukdomar är en biverkning av överdriven renlighet och för många kroppstvättar. Det allra farligaste är bad, som kan få förfärliga följder."
Francis Raspard, belgisk läkare, 1551.

Förolämpning

Detta är verkligheten: Du är råusel och suger stenhårt och du är sannerligen också en råttsvansad vrålapa!!

Ordvitsar

Den bil som har digital bandspelare och lyser bäst är Dat-sun!

Roligt namn

Amalgama  Fylloberg

Sexism

Just nu skriker en Valerie Solanas-kopia åt Farbror Torsten att vad en kvinna än gör mot honom så är det alltid rätt!
Läs Torstens svar.